Thursday, June 18, 2009

Kata Alu-aluan Penyelaras Bilik PPDa

Kata Alu-aluan Penyelaras Bilik PPDa SMK Bukit Katil

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah syukur ke hadrat Illahi dengan limpah dan kurniaNya kerana dapat memberi semangat dan kekuatan bagi kami mewujudkan bilik PPDa ini. Sesungguhnya berkat usaha guru-guru PPDa lahirlah bilik PPDa yang dahulunya merupakan sudut PPDa.

Sokongan dan idea-idea bernas daripada pentadbir khususnya tuan pengetua serta barisan pentadbir juga amat saya hargai. Di samping itu, segala bantuan dan dorongan daripada guru-guru rakan sejawat, guru-guru pelatih, kakitangan sokongan dan pekerja-pekerja swasta diucapkan terima kasih.
Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat semua pelajar ahli SLAD, ahli PRS dan ahli Kelab Kaunseling yang tidak jemu-jemu menghulurkan bantuan dan tenaga tanpa mengira masa. Sesungguhnya apa yang anda semua hulurkan tak dapat dibalas dengan wang ringgit.
Harapan saya dan juga guru-guru SLAD terutama Pn Laila, En Mohamed Azri dan Pn Hamidah, usaha murni mewujudkan bilik PPDa ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jawatankuasa bilik ini juga akan berusaha memastikan maklumat-maklumat PPDa sentiasa terkini selaras dengan moto bilik iaitu Bilik PPDa Cemerlang Informasi dan meningkatkan penggunaan bilik ini.

Semoga generasi akan datang menyedari bahawa penyalahgunaan dadah membawa padah bukan sahaja kepada diri sendiri malah kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian. Terima Kasih


PN MELUR BINTI BADERON
Penyelaras Bilik PPDa Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil

2 comments: